ตุ้มชัยพร, .... 2016 Oct 20. การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ บริษัทตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย กรณีศึกษา บริษัท วี.ซี. ชิปปิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng. [Online] 3:1