ผันเผยผล, ณัฒฐิญา. "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเอกสาร กรณีศึกษา : ฝ่ายบริการธุรกิจระหว่างประเทศ ส่วนสินค้าเข้า ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย" Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], Volume 3 Number 1 (20 October 2016)