สมบัติรัตนานันท์, .... 2016 Oct 20. ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบนำจ่าย กรณีศึกษา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดสาขาลาดพร้าว. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng. [Online] 3:1