สมบัติรัตนานันท์, กิตติ. "ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบนำจ่าย กรณีศึกษา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดสาขาลาดพร้าว." Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], 3.1 (2016): n. pag. Web. 20 Sep. 2020