เขียวเกษม, ฉัตรชัย. "บทความงานวิจัยการศึกษาปัญหาการให้บริการของพนักงานครอบครัวขนส่ง(2002) จำกัด และการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเรือโดยสารคลองแสนแสบ กรณีศึกษา ณ ท่าเรือวัดศรีบุญเรือง." Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], 3.1 (2016): n. pag. Web. 15 Jul. 2020