เขียวเกษม, ฉัตรชัย. "บทความงานวิจัยการศึกษาปัญหาการให้บริการของพนักงานครอบครัวขนส่ง(2002) จำกัด และการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเรือโดยสารคลองแสนแสบ กรณีศึกษา ณ ท่าเรือวัดศรีบุญเรือง" Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], Volume 3 Number 1 (20 October 2016)