ไหมบุญแก้ว, ปุณณวิช. "การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์ กรณีศึกษา บริษัททิปโก ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)." Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], 3.1 (2016): n. pag. Web. 15 Aug. 2022