แดงพึ่งทรัพย์, .... 2016 Oct 21. การเพิ่มประสิทธิภาพการเคลมค่าซ่อมตู้คอนเทนเนอร ของสายการเดินเรือ: กรณีศึกษา บริษัท เอบีซี ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng. [Online] 3:1