แดงพึ่งทรัพย์, ตรีรัตน์. "การเพิ่มประสิทธิภาพการเคลมค่าซ่อมตู้คอนเทนเนอร ของสายการเดินเรือ: กรณีศึกษา บริษัท เอบีซี ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด" Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], Volume 3 Number 1 (21 October 2016)