ฟ้ากระจ่าง, .... 2016 Oct 21. การศึกษาการขนส่งสารเคมีอันตราย : กรณีศึกษา การขนส่งสารเคมีอะคริโลไนไตรล์ บริษัท XYZ จำกัด. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng. [Online] 3:1