ปภาทัสสี, ธนากร. "การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อข้าวต่างประเทศ กรณีศึกษา บริษัท ฉัตรเงิน การค้าข้าว จำกัด" Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], Volume 3 Number 1 (21 October 2016)