งามประเทืองโสภา, .... 2016 Oct 21. การวิจัยปัจจัยที่ใช้ในการเลือกใช้บริการ จากผู้ให้บริการภายนอก. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng. [Online] 3:1