ภู่ระย้า, .... 2016 Oct 21. การจัดการคลังสินค้าของบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng. [Online] 3:1