ภู่ระย้า, กัญญาภัค. "การจัดการคลังสินค้าของบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด." Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], 3.1 (2016): n. pag. Web. 21 Apr. 2024