ภู่ระย้า, กัญญาภัค. "การจัดการคลังสินค้าของบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด" Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], Volume 3 Number 1 (21 October 2016)