เพ็ชรกูล, .... (2016). การศึกษาโซ่อุปทานเสื้อผ้าสำเร็จรูป กรณีศึกษาบริษัทบีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน). Journal Of Logistics And Supply Chain Management Ramhkamhaeng, 3(1). Retrieved from