เพ็ชรกูล, .... 2016 Oct 21. การศึกษาโซ่อุปทานเสื้อผ้าสำเร็จรูป กรณีศึกษาบริษัทบีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน). Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng. [Online] 3:1