เสนาธรรม, .... 2016 Oct 21. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น สาขา ABC. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng. [Online] 3:1