บุญศรี, สุทธิพันธ์. "การจัดการการขนส่งคอนกรีตในพื้นที่กรุงเทพกลางเมือง : กรณีศึกษา บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด" Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], Volume 3 Number 1 (21 October 2016)