ก้อนทับทิม, .... 2016 Oct 21. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการตัวแทนรับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ กรณี บริษัท ทรานส์คอนเทนเนอร์ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng. [Online] 3:1