ทองยวน, .... 2016 Oct 21. การจัดการโซ่อุปทานปาล์มน้ำมัน กลุ่มเกษตรกร อำเภอพนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng. [Online] 3:1