ทองยวน, พนิตา. "การจัดการโซ่อุปทานปาล์มน้ำมัน กลุ่มเกษตรกร อำเภอพนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี." Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], 3.1 (2016): n. pag. Web. 15 Aug. 2022