ทองยวน, พนิตา. "การจัดการโซ่อุปทานปาล์มน้ำมัน กลุ่มเกษตรกร อำเภอพนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี" Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], Volume 3 Number 1 (21 October 2016)