ยุวเกียรติกุล, .... (2016). การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการการขนย้าย/เคลื่อนย้ายชิ้นส่วนและข้อมูล ด้วยระบบ MIFC. Journal Of Logistics And Supply Chain Management Ramhkamhaeng, 3(1). Retrieved from