ยุวเกียรติกุล, .... 2016 Oct 21. การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการการขนย้าย/เคลื่อนย้ายชิ้นส่วนและข้อมูล ด้วยระบบ MIFC. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng. [Online] 3:1