ณ มหาชัย, .... 2016 Oct 21. กระบวนการจัดซื้อจัดหาสินค้ากลุ่มผักแช่แข็งนำเข้าจากประเทศจีน: กรณีศึกษา บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ( มหาชน ). Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng. [Online] 3:1