ภู่ระย้า, กัญญาภัค. การจัดการคลังสินค้าของบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng, [S.l.], v. 3, n. 1, oct. 2016. ISSN 2351-0722. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/Logistic/article/view/60>. Date accessed: 21 apr. 2024.