แนวโน้มการพัฒนาการเปิดเส้นทางขนส่งทางการค้าระหว่างไทยจีนบริเวณแม่น้ำโขงตอนบนและแม่น้ำโขงตอนล่าง

  • เหมา หวั่นหลิง

Abstract

-

Published
Oct 20, 2016
How to Cite
หวั่นหลิง, เหมา. แนวโน้มการพัฒนาการเปิดเส้นทางขนส่งทางการค้าระหว่างไทยจีนบริเวณแม่น้ำโขงตอนบนและแม่น้ำโขงตอนล่าง. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng, [S.l.], v. 3, n. 1, oct. 2016. ISSN 2351-0722. Available at: <http://ojs.ru.ac.th/index.php/Logistic/article/view/35>. Date accessed: 23 feb. 2024.