สำหรับท่านที่สนใจที่จะส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร  เราขอแนะนำให้ท่านอ่าน  About the Journal ซึ่งเป็นนโยบายของวารสาร และ Author Guidelines.ผู้เขียนบทความจะต้อง ลงทะเบียน register ก่อนที่จะส่งบทความมาตีพิมพ์ หรือถ้าท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ก็ให้ log in  และเริ่มกระบวนการซึ่งมีอยู่ 5 ขั้นตอนด้วยกัน