สำหรับท่านที่สนใจที่จะส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร  เราขอแนะนำให้ท่านอ่าน  About the Journal ซึ่งเป็นนโยบายของวารสาร และ Author Guidelines โดยผู้เขียนบทความจะต้องลงทะเบียน  Register ก่อนที่จะส่งบทความมาตีพิมพ์ หรือถ้าท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ก็ให้ log in  และเริ่มกระบวนการซึ่งมีอยู่ 5 ขั้นตอนด้วยกัน

Interested in submitting to this journal? We recommend that you review the About the Journal page for the journal's section policies, as well as the Author Guidelines. Authors need to register with the journal prior to submitting or, if already registered, can simply log in and begin the five-step process.