กองบรรณาธิการใคร่ขอเชิญชวนให้ผู้อ่าน ผู้เขียนบทความทุกท่านที่ประสงค์จะใช้บริการของวารสารฉบับนี้ลงทะเบียนตามลิ้ง Register ที่ปรากฏบนส่วนบนของหน้าแรกของวารสาร. ท่านที่ลงทะเบียนจะได้รับสารบัญของวารสารทางอีเมล์เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ รายชื่อของท่านจะช่วยเป็นกำลังใจให้กับกองบรรณาธิการและ โปรดอ่าน Privacy Statement   เป็นการรับประกันว่ารายชื่อและ Email address ของท่านจะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อเป้าหมายอื่นใด

We encourage readers to sign up for the publishing notification service for this journal. Use the  Register link at the top of the home page for the journal. This registration will result in the reader receiving the Table of Contents by email for each new issue of the journal. This list also allows the journal to claim a certain level of support or readership. See the journal's Privacy Statement, which assures readers that their name and email address will not be used for other purposes