กองบรรณาธิการใคร่ขอเชิญชวนให้ผู้อ่าน ผู้เขียนบทความทุกท่านที่ประสงค์จะใช้บริการของวารสารฉบับนี้ลงทะเบียนตามลิ้ง Register  ที่ปรากฏบนส่วนบนของหน้าแรกของวารสาร. ท่านที่ลงทะเบียนจะได้รับสารบัญของวารสารทางอีเมล์เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ รายชื่อของท่านจะช่วยเป็นกำลังใจให้กับกองบรรณาธิการและ โปรดอ่าน Privacy Statement   เป็นการรับประกันว่ารายชื่อและ Email address ของท่านจะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อเป้าหมายอื่นใด